સરત જીતવા માટે વિશાલે શું કરયુ?/sarat jitava mate vishale su karyu/gujarati comedy video/ jerry king

સરત જીતવા માટે વિશાલે શું કરયુ?/sarat jitava mate vishale su karyu/gujarati comedy video/ jerry king comedy video આ વિડીયો ફક્ત સમજણ માટે છે. આ વિડીયો ને વાસ્તવિકતા થી કોઈ સંબંધ નથી….. ***************** Story by:-k.l vaghela Editor:- jogaji vaghela Acting:- manubha,jogaji,vishal,vikram…

સરત જીતવા માટે વિશાલે શું કરયુ?/sarat jitava mate vishale su karyu/gujarati comedy video/ jerry king

Source

0
(0)

સરત જીતવા માટે વિશાલે શું કરયુ?/sarat jitava mate vishale su karyu/gujarati comedy video/ jerry king
comedy video

આ વિડીયો ફક્ત સમજણ માટે છે. આ વિડીયો ને વાસ્તવિકતા થી કોઈ સંબંધ નથી…..
*****************

Story by:-k.l vaghela
Editor:- jogaji vaghela
Acting:- manubha,jogaji,vishal,vikram ,yuvaraj,pravin
Director-k.l vaghela

https://www.instagram.com/
********************

Jay Bholenath
🙏jay purbafai🙏
🙏jay meladi ma🙏
Jay mataji

🙏Thanks for watching🙏8

0 / 5. 0