എന്താണ് NIGHT KING ന്റെ ലക്ഷ്യം | TALKING THRONES PART 2 | CINE MATE

GoT series ൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ item ആണ് Night king ഉം പുള്ളിടെ Army of the dead ഉം ഇന്നത്തെ video യിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താണ് Night king ന് വേണ്ടത് എന്നാണ്… White walkers ഉം ആയി night king എന്ത് കൊണ്ട് westros…

എന്താണ് NIGHT KING ന്റെ ലക്ഷ്യം | TALKING THRONES PART 2 | CINE MATE

Source

GoT series ൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ item ആണ് Night king ഉം പുള്ളിടെ Army of the dead ഉം
ഇന്നത്തെ video യിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താണ് Night king ന് വേണ്ടത് എന്നാണ്…
White walkers ഉം ആയി night king എന്ത് കൊണ്ട് westros ലേക്ക് പോകുന്നു…

Our Telegram Channel : https://t.me/joinchat/AAAAAFRSbk4wSsHATZ5JWg

For more about films and web series subscribe our channel…

എന്ത് കൊണ്ട് sam നെ white walkers വെറുതെ വിട്ടു (TALKING THRONES PART 1) : https://youtu.be/6f8tjaiRIYE

Related Topics :

Game of thrones
Talking thrones
Game of thrones explained
Game of thrones malayalam explanation

#Gameofthrones #explanation #malayalam #HBO

Copyright Disclaimer under Section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.